Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13734
Title: Перспектива використання нутового борошна для приготування хліба
Authors: Мороз, В.О.
metadata.dc.contributor.advisor: Пусікова, О.А.
Keywords: борошно;нутове борошно;хліб
Issue Date: 2022
Publisher: Державний біотехнологічний університет
Citation: Мороз В. О. Перспектива використання нутового борошна для приготування хліба / наук. керівник О.А. Пусікова. Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. Харків : ДБТУ, 2022. С. 42.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13734
Appears in Collections:Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezi_konf_molodi_innov_tehnolg_rozvitku_harchov_pere_virob_rg_moroz_stor42_2022.pdf153.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.