07. Матеріали студентських конференцій : [9557] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

"Експлуатаційна та сервісна інженерія" [95]

Присвячена 90-річчю ХНТУСГ та 120 річниці з дня народження академіка П. М. Василенка

"Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі" [1575]

Матеріали Міжнародного форуму молоді

"Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України"' [623]

Науково-практична студентська конференція

"Сервісна інженерія та нові матеріали в машинобудуванні" [41]

Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції

Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання [293]

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі [2346]

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Україна, Харків, ХДУХТ

Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ [271]

Збірник матеріалів Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Стан і майбутнє лісового господарства, деревообробки та землевпорядкування [138]

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених

Теорія і практика сучасної науки очима молоді [121]

Збірник матеріалів Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій

Технічний прогрес в АПВ [128]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємства: наукові пошуки молоді [1694]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Україна, Харків. ХДУХТ

Collections in this community

Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [221]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 листопада 2022 р., Україна, Харків, ДБТУ

Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин [42]

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів 22−23 жовтня 2015 р. Україна, Харків, ХНАУ

Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді [166]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Проблеми надійності та міцності машин і споруд [43]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 травня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Розвиток галузі тваринництва: інновації, проблеми, перспективи [40]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, 4-5 липня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Стратегічний розвиток України: генерування, імплементація, реалізація [106]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 14 квітня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Сучасна кінологія: стан, проблеми, перспективи [25]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернент-конференції, 24-25 травня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв [48]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 травня, 2023, Україна, Харків, ДБТУ

Товарознавча наука–традиції та сучасність [0]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 26 листопада 2019 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Традиції та інновації харчування туристів [62]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 жовтня 2019 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності [269]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів, 25 травня 2016 р. : присвячена 25-річчю Незалежності України. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційний розвиток харчових виробництв, ресторанно-готельного бізнесу та торгівлі [0]

Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти. Вип. 1. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді [132]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р., Україна, Харків: ДБТУ

Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді [102]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022р., Україна, Харків, ДБТУ