06. Матеріали наукових конференцій : [16067] Главная страница раздела Просмотр статистики

Просмотр

Подразделы этого раздела

Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування [157]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи [20]

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів. Україна. Харків. ДБТУ

Альтернативні джерела енергії, енергозбереження та екологічні аспекти в аграрному секторі [109]

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій

Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи [435]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Експлуатаційна та сервісна інженерія [80]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК [219]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи [137]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства [59]

Матеріали Міжнародних науково електронних конференцій

Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід [479]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, ХДУХТ, Харків

Модернізація вищої освіти та забеспечення якості освітньої діяльності. [351]

Тези Міжнародної науково-методичної конференції. Україна, Харків. ХДУХТ

Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців [417]

Всеукраїнська науково-методична конференція. Україна, Харків. ХДУХТ

Молодь і технічний прогрес в АПК [1923]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва [221]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини [100]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи [1179]

Матеріали Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [1551]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Україна, Харків. ХДУХТ

Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв [441]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [187]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Сучасні проблеми землеробської механіки [217]

Матеріали Міжнародних наукових конференцій

Управління розвитком соціально-економічних систем [1374]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Фінансові механізми сталого розвитку України. [170]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна, Харків. ХДУХТ

Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу [311]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності [153]

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні розробки в аграрній сфері [588]

Матеріали науково-практичних конференцій

Коллекции этого раздела

Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні [115]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р., Україна, Харків, ХНТУСГ

Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи [93]

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, 23 травня 2023 р. Україна, Харків, ДБТУ

Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання [132]

Збірник наукових праць. ХНТУСГ є співорганізатором конференції, 2021

Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах [89]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6 квітня 2018 р., Харків, ХНАУ

Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [252]

Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2 листопада 2023 р., Харків, ДБТУ

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів [60]

Тези доповідей Всеукраїнської Науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013р. Україна, Харків. ХДУХТ

Відновлення та інноваційний розвиток тваринництва в умовах сучасних викликів [0]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, 23-24 квітня 2024 р., Україна, Харків, ДБТУ

Маркетинг ХХІ століття: виклики змін [118]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, 8–10 жовтня 2020 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі. [209]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі. Україна, Харків. ХДУХТ

Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ [43]

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 квітня 2023 р. Україна, Харків, ДБТУ

Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців [95]

Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 жовтня 2012 року. Україна, Харків, ХДУХТ

Правові виклики сучасності [63]

Матеріали круглого столу, 20 грудня 2022 р. Харків, ДБТУ

Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту рослин [69]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, присвяченої 130-річчю з дня народження академіка ВАСГНІЛ, член-кореспондента НАНУ, доктора біологічних наук, професора, фундатора та першого декана факультету Т. Д. Страхова, 29−30 жовтня 2020 р. Україна, Харків, ХНАУ

Розумна агротехніка для ефективного землеробства [38]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції-форуму, 2016

Синергетична концепція розвитку студентоцентрованого навчання-забезпечення якості вищої освіти. [171]

Тези Другої Міжнародної науково-методичної конференції, 25 вересня 2020 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес [128]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. Україна, Харків, ДБТУ

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування [98]

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 20-21 жовтня 2011 р. Харків : ХДУХТ, 2011

Сучасні тенденції в управлінні та адмініструванні: нові парадигми та можливості [27]

Матеріали Круглого столу ,10 травня 2024 року. Україна. Харків. ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва», ДБТУ

Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання [32]

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного вебінару для науково-педагогічних працівників, м. Харків, 22 листопада 2022 року. Україна. Харків. ДБТУ

Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави [52]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 85-ї річниці Голодомору в Україні) 18 жовтня 2018 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Університетська освіта і наука: традиції та інновації, UESTI-2021 [142]

Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 13-14 травня, 2021 р., Україна, Харків, ХНТУСГ

Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки [53]

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 22-23 грудня 2021 р.

Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні [72]

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції 25 вересня 2018 р., Харків, ХНАУ

Фундаментальні та прикладні дослідження в зоології [39]

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю кафедри зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (1840– 2015 рр.), 21–22 травня 2015 р., Харків, Україна, ХНАУ

Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин [56]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора Б. М. Литвинова, 21−22 жовтня 2021 р., Україна, Харків, ХНАУ

Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку [133]

Тези доповідей Міжнародної науково- практична конференції, 17 листопада 2023 р., Харків, Україна, ДБТУ

Цифрова трансформація професійної підготовки фахівців в умовах застосування SMART-освітніх технологій: стан, проблеми, перспективи [63]

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 29-30 листопада 2023 року, Харків, Україна

Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення [0]

Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології. [53]

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19 березня 2020 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні розробки студентів і молодих науковців в галузі технічного сервісу машин [0]

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції collection logo

Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві [98]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-16 листопада 2012 р. Україна, Харків. ХДУХТ