Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42118
Title: Використання вторинних продуктів переробки овочевої сировини у виробництві мармеладу
Authors: Головко, К. В.
metadata.dc.contributor.advisor: Пивоваров, Є. П.
Діхтярь, А. М.
Issue Date: 2023
Publisher: Харків: ДБТУ
Citation: Головко К. В. Використання вторинних продуктів переробки овочевої сировини у виробництві мармеладу. Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р.; наук. кер. Є. П. Пивоваров, А. М. Діхтярь. Харків: ДБТУ, 2023. С. 14.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42118
Appears in Collections:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.