Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42108
Title: Техніко-технологічні рішення для одержання багатофункціональних склеєних кишкових плівок
Authors: Голобородова, Ю. В.
metadata.dc.contributor.advisor: Онищенко, В. М.
Пак, А. О.
Issue Date: 2023
Publisher: Харків: ДБТУ
Citation: Голобородова Ю. В. Техніко-технологічні рішення для одержання багатофункціональних склеєних плівок. Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р.; наук. кер. В. М. Онищенко, А. О. Пак. Харків: ДБТУ, 2023. С. 12.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42108
Appears in Collections:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.