Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42102
Title: Перспективи використання порошку топінамбуру в технології бісквітних виробів
Authors: Валюх, К. Д.
metadata.dc.contributor.advisor: Шидакова-Каменюка, О. Г.
Issue Date: 2023
Publisher: Харків: ДБТУ
Citation: Валюх К. Д. Перспективи використання порошку топінамбуру в технології бісквітних виробів. Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р.; наук. кер. О. Г. Шидакова-Каменюка. Харків: ДБТУ, 2023. С. 8.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42102
Appears in Collections:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.