Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42099
Title: Функціональне харчування як основний чинник здорового життя
Authors: Баришникова, Ю. Д.
metadata.dc.contributor.advisor: Клімова, І. А.
Issue Date: 2023
Publisher: Харків: ДБТУ
Citation: Баришникова Ю. Д. Функціональне харчування як основний чинник здорового життя. Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2023 р.; наук. кер. І. А. Клімова. Харків: ДБТУ, 2023. С. 5.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/42099
Appears in Collections:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.