Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3503
Назва: Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів жниварки обчісувального типу для збирання насіння льону олійного: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Інші назви: Обоснование конструктивно-режимных параметров жатки очесывающего типа для уборки семян льна масличного
Substantiation of the design and regime parameters of the stripping harvester for the collection of oilseed flax seeds.
Автори: Пахучий, Андрій Миколайович
Науковий керівник : Козаченко, Олексій Васильович
Ключові слова: процес збирання;жниварка обчісувального типу;льон олійний;конструктивно-режимні параметри;ефективність;процесс уборки;жатка очесывающего типа;лен масличный;конструктивно-режимные параметры;эффективность;harvesting process;stripping harvester;oilseed flax;structural and mode parameters;efficiency
Дата публікації: 2020
Видавництво: Харків
Бібліографічний опис: Пахучий А. М. Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів жниварки обчісувального типу для збирання насіння льону олійного : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ; наук. кер. О. В. Козаченко ; Харків, 2020. 23 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації вирішене наукове завдання, яке направлене на підвищення ефективності процесу збирання насіння льону олійного шляхом обґрунтування конструктивно-режимних параметрів жниварки обчісувального типу. Розроблено математичні моделі взаємодії стеблової маси з обтікачем і обчісувальним барабаном жниварки, аеродинамічних процесів та процесів сепарації в її області, в яких враховано вплив конструктивно-режимних параметрів, фізико-механічних властивостей рослин льону олійного та компонентів обчісаного вороху. Обґрунтовано раціональні конструктивно-режимні параметри жниварки для збирання насіння льону олійного для отримання заданої якості процесу. Розроблена жниварка пройшла виробничу апробацію, яка підтвердила її ефективність для збирання рослин на корені та доцільність її впровадження у виробництво
В диссертации решено научное задание, которое направлено на повышение эффективности процесса уборки семян льна масличного путем обоснования конструктивно-режимных параметров жатки очесывающего типа. Разработаны математические модели взаимодействия стеблевой массы с обтекателем и очесывающим барабаном жатки, аэродинамических процессов и процессов в ее области, в которых учтено влияние конструктивно-режимных параметров, физико-механических свойств растений льна масличного и компонентов очесанного вороха. Обоснованы рациональные конструктивно-режимные параметры жатки для уборки семян льна масличного для получения заданного качества процесса. Разработанная жатка прошла производственную апробацию, которая подтвердила ее эффективность для уборки методом очеса растений на корню и целесообразность ее внедрения в производство.
The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and practical task of increasing the efficiency of the process of collecting oilseed flax seeds by substantiating the design and regime parameters of the stripping harvester. Мathematical models of the interaction of stem mass with the fairing and the stripping rotor of the harvester, aerodynamic processes and processes of separation in its field have been developed, which takes into account the influence of structural-mode parameters, physical and mechanical properties of oilseed flax plants and components of stripped heap. The rational design and regime parameters of the harvester for the collection of oilseed flax seeds to obtain the desired process quality are substantiated. The developed harvester has undergone production testing, which confirmed its effectiveness for harvesting plants on the roots and the feasibility of its introduction into production. An analysis of the methods and means of harvesting flaxseed oilseeds found that the existing harvesters do not meet the requirements for the quality of the process and have low performance. For this purpose it is proposed to use the developed stripping harvester, which realizes additional aerodynamic effect for the separation of the stripped heap in its area. This made it possible to improve the quality of the process of harvesting flax seed oil from the stripping harvester, to introduce it into production. As a result of theoretical studies of the process of bending a plant of linseed oil under the action of the flower of the reaper on the basis of the theory of elasticity, the equation of its shape in the Cartesian coordinate system in the form of a polynomial of the second stage, depending on the biometric parameters of the plants and the density of their standing, is obtained. Investigations of the process of interaction of an oilseed flax plant with a stripping rotor on the basis of the theory of oscillations, obtained a dynamic function of changing the curvature of the stem depending on its rheological properties and set the design parameters of the rotor: radius values Rout = 0.28 m, Rin = 0.22 m, center coordinates yc = 0.28 m and xc = 0.52 m and the number of stripping combs j = 8 pcs. Modeling of the aerodynamic processes of the stripping harvester determined the distribution of air flow velocities in its region, determined the dependence of the maximum air velocity Vmax on the speed of rotation of the bit reflector n1 and the stripping rotor n2 and the position of the transparent zone of the circumflex type Rh = 0.53 m and center yh = yc = 0.28 m and xh = xc + Δxh = 0.64 m. The mass fraction of waste husks and lobes of the stem is δh = 47.5%, the share of losses of seeds and boxes with seeds from the harvester area, respectively, δs = 2.1%.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3503
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_Pakhuchyy.pdf1.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.