Logo

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : [1240] Community home page

Реєстр наукових видань України

ISSN 2312-3990(print); ISSN 2519-2922(online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія КВ № 22057-11957ПР від 12.03.2016 р.

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі технічних наук.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості продуктів харчування і непродовольчих товарів.

Журнал індексується в Міжнародних наукометричних базах
Index Copernicus, ResearchBib, IBI, ROAD, SIS, DRJI, WCOSJ, CiteFactor,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Google Scholar

Видається мовами: українська, англійська, німецька, французька, російська (змішаними мовами), 2 номери на рік.

Browse

Sub-communities within this community

2009 [183]

2010 [168]

2011 [134]

2012 [154]

2013 [125]

2014 [90]

2015 [92]

2016 [64]

2017 [76]

2018 [56]

2019 [41]

2020 [38]

2021 [19]