Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/23192
Title: Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій постачальників
Authors: Гросул, В.А.
Аванесова, Н.Е.
Keywords: підприємства роздрібної торгівлі;постачальники;оцінка;ефективність;retail trade enterprises;suppliers;rating;efficiency;предприятия розничной торговли;поставщики;оценка;эффективность
Issue Date: 2009
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Гросул В. А., Аванесова Н. Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій постачальників. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 2(10). С. 237-244.
Abstract: Обгрунтовано необхідність включення постачальників товарів у систему оцінки ефективності функціонування роздрібного торговельного підприємства, запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємства торгівлі з точки зору постачальників.
The necessity of including of suppliers of commodities is grounded for the system of estimation of efficiency of functioning of retail point-of-sale enterprise, methodical approach is offered to the estimation of efficiency of activity of trade enterprise from point of suppliers.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/23192
Appears in Collections:Випуск 2 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esprstp_2009_2_37.pdf188.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.