2018 : [0] Community home page

Browse

Collections in this community

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємства: наукові пошуки молоді. [0]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 19 квітня 2018 р. у 2-х ч. Ч.1. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємства: наукові пошуки молоді. [0]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 19 квітня 2018 р. у 2-х ч. Ч. 2. Україна, Харків. ХДУХТ