2015 : [904] Community home page

Browse

Collections in this community

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [417]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичнсї конференції молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. у 2-х ч. Ч.1. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [487]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичнсї конференції молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. : у 2-х ч. Ч.2. Україна, Харків. ХДУХТ