2013 : [837] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі [420]

Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2013 р. У 2 ч. Ч.1. Україна, Харків, ХДУХТ

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі [417]

Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2013 р. У 2 ч. Ч.2. Україна, Харків, ХДУХТ