2011 : [912] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі [465]

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 23 березня 2011 року: У 2 ч. Ч.1. Україна, Харків, ХДУХТ

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі [447]

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 23 березня 2011 року. У 2 ч. Ч.2. Україна, Харків, ХДУХТ