07. Матеріали студентських конференцій : [12559] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Підфонди цього фонду

Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання [520]

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі [2788]

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Україна, Харків, ХДУХТ

Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [221]

Тези доповідей Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Електроенергетика, електромеханіка та технології в АПК: наукові пошуки молоді [351]

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій

Захист рослин у XXI столітті: проблеми та перспективи розвитку [105]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі [1574]

Матеріали Міжнародного форуму молоді

Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ [322]

Збірник матеріалів Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій

Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України [623]

Науково-практична студентська конференція

Сервісна інженерія та нові матеріали в машинобудуванні [41]

Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції

Стан і майбутнє лісового господарства, деревообробки та землевпорядкування [232]

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених

Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв [89]

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

Теорія і практика сучасної науки очима молоді [121]

Збірник матеріалів Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій

Технічний прогрес в АПВ [326]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємства: наукові пошуки молоді [2113]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні технології розвитку харчових виробництв та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді [132]

Тези доповідей Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих вчених

Зібрання цього фонду

Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин [42]

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів 22−23 жовтня 2015 р. Україна, Харків, ХНАУ

Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату [69]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; присвячується Всесвітньому Дню Ґрунту та 130-річчю заснування кафедри ґрунтознавства ДБТУ, 5-6 грудня 2023 р. Україна, Харків, ДБТУ

Проблеми надійності та міцності машин і споруд [43]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 травня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Розвиток галузі тваринництва: інновації, проблеми, перспективи [40]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, 4-5 липня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Стратегічний розвиток України: генерування, імплементація, реалізація [106]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 14 квітня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Сучасна кінологія: стан, проблеми, перспективи [25]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернент-конференції, 24-25 травня 2023 р., Україна, Харків, ДБТУ

Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв [48]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 травня, 2023, Україна, Харків, ДБТУ

Товарознавча наука–традиції та сучасність [136]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 26 листопада 2019 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Традиції та інновації харчування туристів [62]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 жовтня 2019 р. Україна, Харків. ХДУХТ

Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності [269]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів, 25 травня 2016 р. : присвячена 25-річчю Незалежності України. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційний розвиток харчових виробництв, ресторанно-готельного бізнесу та торгівлі [35]

Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти. Вип. 1. Україна, Харків. ХДУХТ

Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді [102]

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022р., Україна, Харків, ДБТУ

Інформаційні технології у сучасному світі [134]

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22 квітня 2024 р. Україна, Харків, ДБТУ