Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1244
Title: Радіоактивність бетонів як багатокомпонентних будівельних матеріалів
Other Titles: Радиоактивность бетонов как многокомпонентных строительных материалов
The radioactivity of concrete as multicomponent building materials
Authors: Хоботова, Е. Б.
Грайворонська, І. В.
Кірієнко, М. М.
Keywords: природні радіонукліди;ефективна питома активність;бетон;гаммавипромінювання;еманація радону;природные радионуклиды;эффективная удельная активность;бетон;гаммаизлучение;эманация радона;natural radionuclides;effective specific activity;concrete;gamma-ray radiation;radon emanation
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Хоботова Е. Б., Грайворонська І. В., Кірієнко М. М. Радіоактивність бетонів як багатокомпонентних будівельних матеріалів. Інженерія природокористування. 2020. № 1 (15). С. 117-124.
Series/Report no.: Інженерія природокористування;№ 1 (15)
Abstract: Оцінка радіоактивності і радіологічних небезпек, пов'язаних з багатокомпонентними будівельними матеріалами є необхідною, так як останнім часом у виробництві будівельних матеріалів використовуються промислові відходи, які можуть бути концентраторами природних радіонуклідів. Будівельні матеріали є джерелами γ-випромінювання і надходження радону. Проблема дослідження ‒ радіоактивні властивості багатокомпонентних бетонів і розрахунок дозових навантажень для людини при використанні бетонів. Гамма-спектрометричним методом визначено питомі активності 226Ra, 232Th та 40K в 7 зразках бетону. За величиною ефективної питомої активності Cеф.<370 Бк/кг досліджувані зразки бетону відносяться до I класу радіаційної небезпеки і можуть використовуватися в будівництві без обмежень. Ефективна еквівалентна доза опромінення за 50 років для людей, які проживають в бетонних приміщеннях, менше сумарної дози опромінення населення за рахунок природних радіонуклідів і проведення медичних процедур 170 мЗв. Однак по розрахованим середнім річним тканинним (легеневим) доз опромінення людини за рахунок радону для вентильованих і не вентильованих приміщень і по величині дози за рахунок γ-випромінювання виявлено зразки бетонів, які не можуть бути рекомендовані до застосування в цивільному будівництві. Показано, що за даними про радіоактивність зразків і масового вкладу їх окремих компонентів можливо визначити варіювання змісту інших компонентів бетону. Будівельні матеріали є джерелами радону всередині будівель. Радіонукліди радону і їх дочірні продукти розпаду обумовлюють ризик опромінення через альфа-випромінювання.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1244
ISSN: 2311-1828
Appears in Collections:№ 1 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf362.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.