Logo

Інженерія природокористування : [400] Community home page

Реєстр наукових видань України

Сайт журналу

Вікіпедія

Academia.edu

ISSN: 2311-1828(print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія КВ № 19470-9270Р від 16.11.2012 р.

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі технічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.

Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив журнал до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: 2311-1828 (print).

Журнал індексується в Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ;
WorldCat.org
РИНЦ.
Видаєтся мовами: українська, англійська, російська, 4 номери на рік.

Browse

Sub-communities within this community

2014 [39]

2015 [39]

2016 [46]

2017 [39]

2018 [33]

2019 [64]

2020 [71]

2021 [69]