Logo

Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів : [545] Community home page

Реєстр наукових видань України

Сайт журналу

Вікіпедія

ISSN: 2311-441X(print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія КВ № 19471-9271Р від 16.11.2012 р.

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі технічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.

Висвітлюються питання технічного сервісу машин, агропромислового, лісового та транспортних комплексів, технологій та засобів діагностування, проблем використання паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива та змащувальних матеріалів, проблем надійності, відновлення, енергозабезпечення та енергозбереження, сприяння розвитку науки і техніки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання
Google Scholar ,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Видається мовами: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна).

Browse

Sub-communities within this community

2014 [36]

2015 [45]

2016 [100]

2017 [83]

2018 [146]

2019 [52]

2020 [54]

2021 [29]