Logo

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва серія "Економічні науки" : [1425] Community home page

Сайт журналу

ISSN2312-3427

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України серія КВ № 15455-4027 Р від 05.06.2009 р.

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі технічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Видається мовами: українською, англійською, 4 номери на рік.

Browse

Sub-communities within this community

2013 [138]

2014 [181]

2015 [183]

2016 [89]

2017 [216]

2018 [172]

2019 [200]

2020 [150]

2021 [96]