15. Літопис університету : [1088] Community home page

Державний біотехнологічний університет створено 12 травня 2021 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 431-р «Про утворення Державного біотехнологічного університету», шляхом об'єднання 4-х закладів вищої освіти - Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академії та Харківського державного університету харчування та торгівлі. Колекція "Літопис університету" покликана зберегти і примножити історію, імена видатних науковців, традиції та створити зведений історичний наратив за хронологією подій, етапами розвитку тощо.

Browse